phonezalofacebookfacebook
phone
arrow

Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông báo

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024, Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
Mã chứng khoán: INN
Mã ISIN: VN000000INN3
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2024

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
2. Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
3. Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày 31/5/2024
4. Địa điểm thực hiện:
a. Đối với chứng khoán lưu kýNgười sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.
b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 31/5/2024. Khi đến mang  theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
(Địa chỉ: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3-CN3-Khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Lưu ý: Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( chỉ áp dụng cho chứng khoán chưa lưu ký ): Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản”  theo mẫu về Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty ( theo địa chỉ nêu trên) trước ngày 26/5/2024./.

Thông tin từ VSDC tại đây

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Thành Thái

Dành cho Nhà đầu tư