Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Ngày tạo: 20/03/2018 10:00:00 SA

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính năm 2017 (tổng hợp và hợp nhất) đã được kiểm toán theo mẫu quy định đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

Các Bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực - chế độ kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây :

  1. Báo cáo tài chính Tổng hợp 2017
  2. Báo cáo tài chính Hợp nhất 2017

                                                                                

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Giấy CNĐKDN:
0101508664, thay đổi lần 7 ngày 01/12/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp.
Trụ sở: 72 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tel/Fax: (024) 3869 5605
Nhà máy: Lô 3 - CN3 Khu CN Ngọc Hồi -Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (024) 3684 0092/3/4  -  Fax: (024) 3684 0095
Email: info@appmail.vn

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

Kiểm tra mã an ninh

Copyright © 2016 AppPrint Co. All rights reserved
  Đang online 20 - Tổng truy cập 3