Nghị quyết của HĐTQ về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên 108 tỷ đồng

16/04/14

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.