Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v: chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Ngày tạo: 21/11/2018 3:00:00 CH

Ngày 16/11/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 725/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết bổ sung 6.480.000 cổ phiếu (Sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn cổ phiếu) Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. 

Thông tin chi tiết tại đây.
 
Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến


Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Giấy CNĐKDN:
0101508664, thay đổi lần 7 ngày 01/12/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp.
Trụ sở: 72 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tel/Fax: (024) 3869 5605
Nhà máy: Lô 3 - CN3 Khu CN Ngọc Hồi -Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (024) 3684 0092/3/4  -  Fax: (024) 3684 0095
Email: info@appmail.vn

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

Kiểm tra mã an ninh

Copyright © 2016 AppPrint Co. All rights reserved
  Đang online 23 - Tổng truy cập 634