Thông báo sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

14/01/17

Ngày 14/01/2017, tại Chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp (Đường C1, Khu công nghiệp Phố Nối A, thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra sự cố hoả hoạn tại khu Nhà xưởng đang xây dựng và lắp đặt vận hành máy móc đầu tư mới. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 70 tỷ đồng.
Sự cố này đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã thông báo với các cơ quan chức năng đến để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.
 
 
                                                                                                PHỤ TRÁCH CBTT
                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến