Thông báo trả cổ tức năm 2013.

11/04/14

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 30/03/2014 về việc trả cổ tức cho năm 2013 bằng tiền; được sự xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty thông báo việc trả cổ tức năm 2013 cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Mã chứng khoán:  INN.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2014.

–      Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

–     Thời gian thực hiện: 09/05/2014.          

Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp ( Địa chỉ: Lô 3 – CN 3 – Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) từ ngày 09/05/2014. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
  •  
  • Lưu ýTrường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( áp dụng cho các chứng khoán chưa lưu ký )  đề nghị Quý cổ đông gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về  Công ty”. ( Lô 3 – CN3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội – Fax : 043.684.0095 ) trước ngày  09/05/2014 ( Theo mẫu tải trên website của Công ty hoặc lấy trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán)
  • Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức 2013 bằng chuyển khoản

Tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Namtại đây