Thông báo trả cổ tức năm 2015

07/04/16

Thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 27/3/2016 về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền;

Căn cứ thông báo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,

Công ty thông báo việc trả cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Mã chứng khoán:  INN.

Mã ISIN:VN000000INN3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2016.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/4/2016.

  1.   Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
  2.  Thời gian thực hiện: từ ngày 10/5/2016.
  3.   Địa điểm thực hiện:

–       Đối với Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

–     Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp ( Địa chỉ: Lô 3 – CN 3 – Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội) từ ngày 10/5/2016.

Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu); Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Lưu ýTrường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( áp dụng cho chứng khoán chưa lưu ký )  đề nghị Quý cổ đông gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản”  về  Công ty. ( Lô 3 – CN3 – Khu CN Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội – Fax : 043.684.0095 ) trước ngày  08/5/2016 ( Theo mẫu tại đây hoặc đến lấy trực tiếp tại Phòng Hành chính – Nhân sự)

Tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Namtại đây

                                                                                                   Phụ trách CBTT   

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)            

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến