Thông báo trả cổ tức năm 2016

24/04/17

Thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 26/3/2017 về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;

Căn cứ thông báo số 1296/TB-VSD ngày 21/4/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,

 Công ty thông báo việc trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
 • Mã chứng khoán:  INN.

Mã ISIN:VN000000INN3

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng.
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2017.
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2017.
 1. Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 2. Ngày thanh toán: từ ngày 26/5/2017.
 3. Địa điểm thực hiện:
 • Đối với Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (Địa chỉ: Lô 3 – CN 3 – Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi – xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội) từ ngày 26/5/2017.
 • Khi đến mang theo: Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu); Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
 1. Lưu ý: Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( áp dụng cho chứng khoán chưa lưu ký )  đề nghị Quý cổ đông gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản”  về  Công ty. (theo địa chỉ nêu trên.  Fax : 043.684.0095 ) trước ngày  23/5/2017 (Theo mẫu tại đây hoặc đến lấy trực tiếp tại Phòng Hành chính – Nhân sự).
 2. Thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: tại đây

 

PHỤ TRÁCH CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến