Thông báo về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Ngày tạo: 17/04/2018 10:00:00 SA

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 08/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp,

Ngày 16/4/2018, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát và triển khai các hoạt động của Ban. Theo kết quả bỏ phiếu (tỷ lệ nhất trí 100% - Phiếu thuận 3/3), Bà Phạm Thị Phúc đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (nhiệm kỳ 2018-2023). Danh sách Ban kiểm soát cụ thể như sau:

  1. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng ban.
  2. Ông Nguyễn Quang Lộc - Thành viên.
  3. Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên.

Trân trọng thông báo !

           Phụ trách CBTT

            PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                  (đã ký)

                                                                                   Vũ Hồng TuyếnThông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Giấy CNĐKDN:
0101508664, thay đổi lần 7 ngày 01/12/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp.
Trụ sở: 72 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tel/Fax: (024) 3869 5605
Nhà máy: Lô 3 - CN3 Khu CN Ngọc Hồi -Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (024) 3684 0092/3/4  -  Fax: (024) 3684 0095
Email: info@appmail.vn

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

Kiểm tra mã an ninh

Copyright © 2016 AppPrint Co. All rights reserved
  Đang online 25 - Tổng truy cập 617