Thông báo về việc ngừng giao dịch và xử lý tài khoản Giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư mở tại CTCP Chứng khoán Kim Long

05/05/16

CTCP Chứng khoán Kim Long (sau đây gọi tắt là KLS) đang thực hiện các thủ tục để giải thể Công ty. Theo đó, KLS đã có thông báo ngày 29/4/2016 gửi các khách hàng về việc “ Ngừng giao dịch và xử lý tài khoản Giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư mở tại CTCP Chứng khoán Kim Long”.

Do vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (sau đây gọi tắt là INN) trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông của INN có mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại KLS được biết và liên hệ với KLS để giải quyết theo địa chỉ:

             Tại Hà Nội: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3772.6868 (máy lẻ: 8815-8816).

             Tại chi nhánh HCM: Lầu 2, tòa nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM.  Tel: 08.3827.7381

Thông tin chi tiết từ CTCP Chứng khoán Kim Long: tại đây

                                                                                                   Phụ trách CBTT      

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)             

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến