Thông tin mới về việc khắc phục sự cố hỏa hoạn của Chi nhánh Công ty tại Hưng Yên

20/03/17

Như thông tin đã công bố ngày 15/01/2017, tại Chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã xảy ra sự cố về hỏa hoạn ở khu nhà xưởng mới cùng với các thiết bị đầu tư đã lắp đặt, bàn giao và chuẩn bị bàn giao.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏa hoạn.
Nhà xưởng mới và thiết bị mới đều đã được Công ty mua Bảo hiểm hỏa hoạn, do vậy ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định mức độ tổn thất và thực hiện đền bù.
Đến thời điểm hiện tại (ngày 20/3/2017) đã có một số kết quả như sau:

  1. Công ty đã nhận được Thông báo số 126/TB-CQĐT của Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về việc “không khởi tố vụ án hình sự” đối với sự cố hỏa hoạn xảy ra ngày 14/01/2017 tại Chi nhánh Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
    • Nguyên nhân xảy ra sự cố hỏa hoạn được xác định là do chập điện.
  2. Về nhà xưởng: đã chốt được biên bản tổng thể thiệt hại. Hiện đang tính toán khối lượng chi tiết. Đồng thời đang thực hiện khắc phục về các hạng mục lắp dựng lại kết cấu mái, tường, sơn nền,…
  3. Về thiết bị: hiện đang phối hợp chặt chẽ với Công ty thẩm định, chuyên gia thẩm định, chuyên gia đại diện cho nhà cung cấp thiết bị để xác định, tính toán và đưa ra phương án khôi phục có lợi nhất cho Công ty.

    Hội đồng quản trị thông báo để các Quý cổ đông và các CBCNV được biết.
 

                                                                                                     Phụ trách CBTT
                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                             (đã ký)
                                                                                                        Vũ Hồng Tuyến