APP PUBLISHED 21/03/2018 3:56:27 CH

Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các báo cáo tài chính Quý (năm 2018) đối với Công ty

Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các báo cáo tài chính Quý (năm 2018) đối với Công ty

APP PUBLISHED 27/10/2017 3:24:03 CH

Báo cáo Tài chính (tổng hợp và hợp nhất) Quý 3/2017

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 3/2017 theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

APP PUBLISHED 14/08/2017 1:15:17 CH

Báo cáo Tài chính bán niên 2017 đã soát xét

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các báo cáo tài chính, CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính bán niên 2017 (tổng hợp và hợp nhất) đã soát xét theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

APP PUBLISHED 28/07/2017 12:06:35 CH

Báo cáo Tài chính (tổng hợp và hợp nhất) Quý 2/2017

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các Báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 2/2017 theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

APP PUBLISHED 27/07/2017 9:00:00 SA

Báo cáo Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

APP PUBLISHED 26/04/2017 11:06:22 SA

Báo cáo Tài chính (tổng hợp và hợp nhất) Quý 1/2017

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các Báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1/2017.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Giấy CNĐKDN:
0101508664, thay đổi lần 7 ngày 01/12/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp.
Trụ sở: 72 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tel/Fax: (024) 3869 5605
Nhà máy: Lô 3 - CN3 Khu CN Ngọc Hồi -Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (024) 3684 0092/3/4  -  Fax: (024) 3684 0095
Email: info@appmail.vn

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

Kiểm tra mã an ninh

Copyright © 2016 AppPrint Co. All rights reserved
  Đang online 43 - Tổng truy cập 120