APP PUBLISHED 26/04/2017 11:06:22 SA

Báo cáo Tài chính (tổng hợp và hợp nhất) Quý 1/2017

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các Báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1/2017.

APP PUBLISHED 24/04/2017 5:06:59 CH

Thông báo trả cổ tức năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 26/3/2017 về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền; Căn cứ thông báo số 1296/TB-VSD ngày 21/4/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,

APP PUBLISHED 20/04/2017 3:36:42 CH

Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các Báo cáo tài chính Quý của năm 2017

Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các Báo cáo tài chính Quý của năm 2017

APP PUBLISHED 27/03/2017 4:50:39 CH

Thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Các chỉ tiêu năm 2016; Mức trả cổ tức năm 2016; Phương án sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2016 vào trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty; vào đầu tư, phát triển; Các các chỉ tiêu  sản xuất - kinh doanh năm 2017; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo; Báo cáo 2016 của...

APP PUBLISHED 22/03/2017 3:33:26 CH

Báo cáo thường niên 2016

Báo cáo thường niên 2016

APP PUBLISHED 20/03/2017 2:48:07 CH

Thông tin mới về việc khắc phục sự cố hỏa hoạn của Chi nhánh Công ty tại Hưng Yên

Như thông tin đã công bố ngày 15/01/2017, tại Chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã xảy ra sự cố về hỏa hoạn ở khu nhà xưởng mới cùng với các thiết bị đầu tư đã lắp đặt, bàn giao và chuẩn bị bàn giao.

APP PUBLISHED 16/03/2017 4:48:07 CH

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, CTCP Bao bì và In nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính năm 2016 (Tổng hợp và Hợp nhất) đã được kiểm toán theo mẫu quy định đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và đã được chấp thuận.

APP PUBLISHED 11/03/2017 11:44:46 SA

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tới các Quý cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Giấy CNĐKDN:
0101508664, thay đổi lần 7 ngày 01/12/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp.
Trụ sở: 72 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tel/Fax: (024) 3869 5605
Nhà máy: Lô 3 - CN3 Khu CN Ngọc Hồi -Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (024) 3684 0092/3/4  -  Fax: (024) 3684 0095
Email: info@appmail.vn

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

Kiểm tra mã an ninh

Copyright © 2016 AppPrint Co. All rights reserved
  Đang online 27 - Tổng truy cập 407