phonezalofacebookfacebook
phone
arrow

Chứng chỉ & Giải thưởng

prize

Chúng tôi có Tiêu chuẩn quốc tế công nhận về An toàn thực phẩm phục vụ sản xuất in ấn bao bì thực phẩm.

FSSC22000
prize

Chúng tôi có chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
https://www.iso.org/standard/62085.html

ISO 9001:2015
prize

Chúng tôi có Tiêu chuẩn về Quản lý môi trường do Tổ chức ISO quốc tế ban.
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

ISO 140001:2015
prize

STEMA là các tiêu chuẩn về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, được tổ chức tạo ra và đánh giá.

SMETA
prize

Hệ thống tiêu chuẩn hóa mà các thương hiệu sử dụng để đánh giá chất lượng và tính nhất quán của các sản phẩm in ấn.

GMI
prize

Công nghệ in của chúng tôi có phương pháp hiệu chuẩn, kiểm soát quy trình in đảm bảo chất lượng hình ảnh, màu sắc bản in đồng nhất. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp của APP.

G7 Master Colorspace
prize

Công nghệ in của chúng tôi có phương pháp hiệu chuẩn, kiểm soát quy trình in đảm bảo chất lượng hình ảnh, màu sắc bản in đồng nhất. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp của APP.

ISO 15378:2017
prize

Chứng nhận theo tiêu chuẩn Bảo tồn rừng.

FSC
prize

Giải thưởng biểu dương các bao bì xuất sắc nhằm góp phần đề cao, tôn vinh vai trò của công nghiệp bao bì trong nền kinh tế Việt Nam và khuyến khích ý tưởng sáng tạo bao bì hữu dụng, thân thiện với môi trường.

Giải thưởng bao bì Việt Nam 2022