Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2022

16/06/22

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2022.

CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

  • Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA.
  • Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
 Vũ Hồng Tuyến