Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 11/2019

01/11/19

Căn cứ nhu cầu về nhân lực; phát triển sản xuất – kinh doanh. CTCP Bao bì và In nông nghiệp cần tuyển dụng nhân sự vào một số vị trí. Cụ thể như sau:

1. Các vị trí tuyển dụng:
–   Nhân viên Kế toán (thông tin & hạn nộp hồ sơ tại đây).
–   Nhân viên Thị trường (thông tin & hạn nộp hồ sơ tại đây).
–   Nhân viên Kế hoạch – sản xuất (thông tin & hạn nộp hồ sơ tại đây).
–   Nhân viên QC (thông tin & hạn nộp hồ sơ tại đây).

 

2. Thông tin liên hệ / nộp hồ sơ: 

     Người liên hệ: (Ms) Đào Thị Thanh Xuân.

     Điện thoại: 0243.684.0094 (ext 112) – Mob: 0383 853 789

     Địa chỉ: Phòng HCNS – CTCP Bao Bì và In nông nghiệp – Lô 3-CN3 – KCN Ngọc Hồi,Thanh Trì,Hà Nội.