Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Tin trong ngành Tin nội bộ Báo cáo tài chính Ngày tạo: 02/05/2019 1:00:00 CH

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019 NQ/ĐHĐCĐ thường niên 2019, Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo kế hoạch trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Mã chứng khoán: INN
Mã ISIN: VN000000INN3
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019 (Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2019)


1.Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
2.Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
3.Ngày thanh toán: 28/05/2019
4.Địa điểm thực hiện:
a.Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
b.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 28/5/2019. Khi đến mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
(Địa chỉ: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3 - CN3 - Khu công nghiệp Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội).

Lưu ý: Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( áp dụng cho chứng khoán chưa lưu ký )  đề nghị Quý cổ đông gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản”  về  Công ty. ( theo địa chỉ nêu trên.  Fax : 0243.684.0095 ) trước ngày  25/5/2019 ( Theo mẫu tại đây hoặc đến lấy trực tiếp tại Phòng Hành chính - Nhân sự).

Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại đây

 
Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến

 


Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Giấy CNĐKDN:
0101508664, thay đổi lần 7 ngày 01/12/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp.
Trụ sở: 72 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tel/Fax: (024) 3869 5605
Nhà máy: Lô 3 - CN3 Khu CN Ngọc Hồi -Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (024) 3684 0092/3/4  -  Fax: (024) 3684 0095
Email: info@appmail.vn

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

Kiểm tra mã an ninh

Copyright © 2016 AppPrint Co. All rights reserved
  Đang online 29 - Tổng truy cập 83